Zaloguj lub zarejestruj się
Metadane
Ultima Online - UO MoonGate Shard - polski serwer UO - Legends of Aria - Conan Exiles - polski serwer
Wieści

Niezmiernie miło mi poinformować, iż dniu dzisiejszym na nasz shard trafił kolejny, duży pakiet aktualizacji wprowadzający szereg korekt eliminijących grupę błędów wyłapanych po przejsciu projektu do fazy Beta 2  - także w zakresie obsługi rozwiązań najnowszej wersji klienta gry.

Ponizej publikujemy listę wdrożnych modyfikacji:

 • usunięto błędy w mechanice produkcji niektórych toporów;
 • postać prosząca o eskortę, nie będzie tego dłużej czyniła, jeżeli już jest objęta inną misją eskortowania, ponadto będzie teraz poruszała się szybciej za postacią eskortującą (również biegnąc);
 • włączono starzenie się (Decay) domków graczy;
 • zlecenia Fabrykacji będą mogły być od teraz wykonane;
 • dokonano drobnych korekt w obrębie skill gainu (przyśpieszono nieco naukę zdolności crafterskich oraz animal trainingu , spowolniono zdolności mające na celu pozyskanie surowców, zdolności bojowe oraz przyrost statystyk);
 • w sklepach NPC Tailorów dodano w sprzedaży bele materiału;
 • zwiększono nieco HP stworów zamieszkujących startowe regiony świata gry;
 • zwiększono szansę na pozyskanie w łupach ze stworów ksiąg zdolności poziomu 1;
 • zmodyfikowano ceny strzał do łuków;
 • usunięto błąd w mechanice Animal Tamingu, od teraz Gracz nie będzie już napotykał na komunikaty o braku możności oswojenia danego zwierzaka, jeżeli takie oswojenie powinno być – przy posiadanym poziomie zdolności – możliwe;
 • usunięto błąd skutkujący utratą karmy przez Graczy w wyniku ataku na własne stwory eliminując tym samym błędnie stosowaną metodykę działania Guard Whack;
 • kamienie bindowania zostały zmodyfikowane a portale do nich prowadzące będą teraz funkcjonowały w jedną stronę;
 • skorygowano liczbę pustych zwojów oferowanych w sklepach NPC;
 • zredukowano nieco graficzne efekty wyświetlania krwi przy trafionym ciosie;
 • poprawiono metodykę reakcji kupców NPC, którzy nie będą już blokować interakcji z Graczami, jeżeli gracz ów będzie manipulowałem jednym z przedmiotów oferowanych przez kupca a ulokowanych dalej od kupca;
 • zamówienia produkcyjne będą od teraz wartościowane względem przewidzianego do zamówienia wolumenu przedmiotów (zamówienia na mniejsze ilości produktu będą zlecane częściej niż zamówienia duże);
 • w przypadku jeżeli wrogi stwór zgubi swój cel będzie atakował teraz inną postać w swoim pobliżu, o ile będzie to możliwe;
 • Gracze nie będą mogli jednocześnie korzystać z benefitu ognisk,  siedząc wierchem;
 • postacie Graczy otrzymywać będą od teraz komunikat potwierdzający uzyskanie pełnego poziomu zdrowia;
 • kucharze będą umożliwiali Graczom naukę zdolności gotowania;
 • farmerzy NPC będą poprawnie reagować w przypadku ataku ze strony napastnika;
 • obozowiska stworów, nie będą już pojawiały się w bezpośredniej okolicy Gracza;
 • Postacie poruszające się wierchem, nie będą mogły wydobywać surowców w nieograniczonym zasięgu;
 • npc Tinker nie będzie umożliwiał Graczom nauki zdolności Fabrication;
 • w miejscowości Helm dodano postać uczącą zdolność Metalsmith;
 • skorygowano tekstury drzwi w przypadku części domków Graczy;
 • ilość złota możliwa do pozyskania na stworach zamieszkujących kanały – została nieco obniżona;
 • blueprinty domków będą teraz restockowały się poprawnie, ponadto będą stawały się półprzeźroczyste – jeżeli na chwilę pobytu Graczy w sklepie – są wykupione;
 • usunięto błąd skutkujący niepoprawnym pozbawianiem postaci Gracza – w niektórych przypadkach -  możliwości otrzymania zleceń produkcyjnych;
 • do recept możliwych do produkcji, dodano kolejne przedmioty – lockbox oraz sakiewkę. Od teraz będą one mogły być wykonane przez cieślę oraz fabrykatora;
 • waga zleceń produkcyjnych będzie teraz skalowana, z uwzględnieniem stosowanego do ich realizacji surowca;;
 • szybkość nauczania zdolności o poziomie powyżej 80 pkt została nieco obniżona;
 • skorygowano sposoby naliczania modyfikatorów karmy w przypadku ataku na zwierzaka innego Gracza;
 • zwiększono wagę szeregu elementów uzbrojenia;
 • usunięto błąd skutkujący wyprowadzeniem graczy wykonujących misje poszukiwawcze z butelek SOS i map skarbów na niewłaściwe rejony ukrycia nagród;
 • mapy skarbów, pojawiać się będą od teraz we właściwych lokacjach;
 • usunięto błąd skutkujący brakiem aktualizacji okna tytułu postaci Graczy, po zmianie tego tytułu;
 • skorygowano błędnie działającą mechanikę zapisu statusu postaci, która w konsekwencji umożliwiała nabycie – w pewnych okolicznościach - pełnej niewrażliwości na obrażenia;
 • ponownie włączono możliwość treningu zdolności bitewnych postaci przy pomocy manekinów treningowych,  skorygowano metodykę naliczania szansy na wzrost zdolności bitewnych nabywanych w przypadku stosowania manekinów, ponadto szkolenie przy ich pomocy nie będzie już możliwe po przekroczeniu 30 pkt danej zdolności;
 • parametr Focus został konwertowany ze zdolności uzbrojenia do warstwy umiejętności;
 • aktywowano możliwość zmiany nazwy ksiąg;
 • brązowe księgi będą teraz korzystały w poprawnych grafik ksiąg w miejsce niewłaściwej grafiki zwojów;
 • skorygowano błąd w mechanice serwera odpowiedzialnej za usuwanie zwłok zabitych towarzyszy, stworów oraz niektórych przedmiotów, trwale pozostających w świecie gry jeżeli dotychczasowy czasookres usunięcia nakładał się z przerwą techniczną w działaniu serwera;
 • zmodyfikowano mechanikę rabid bear, który wykorzystywać będzie poprawne tekstury niedźwiedzia;
 • grupowane monety będą od teraz poprawnie wyświetlały zmodyfikowane grafiki – również w przypadku banku postaci;
 • stosowanie umiejętności Charge nie będzie już skutkowało blokowaniem się postaci w przypadku jej użycia z bliskiej odległości;\
 • strażnicy otrzymywać będą w poszczególnych strefach, właściwe dla siebie tytuły regionalne;
 • skorygowano nieprawidłowości w kodzie odpowiedzialnym za produkcje jedwabiu, zwiększono przy tym ilości jedwabiu, możliwe do pozyskania w toku zbieractwa;
 • szansa na odnalezienie w łupach zwojów magicznych została obniżona;
 • konie nie będą już dłużej przemieszczały się za postać Gracza, jeżeli postać taka zalogowała się do gry siedząc wierzchem i następnie zsiadła ze swojego wierzchowca;
 • w przypadku jeżeli gracz wydobywał surowce – które po korektach kodu zostały objęte modyfikacją, postać Gracza nie będzie już dłużej blokowana bez możliwości pozyskiwania innych surowców;
 • skorygowano mechanikę kreacji ,umożliwiającą – w pewnych okolicznościach – pozyskanie postaci ze startowym limitem zdolności powyżej 80 pkt;
 • wycofano ze sprzedaży Prestige Booki poziomu 1 , które błędnie trafiły do oferty sklepikarzy NPC;
 • zaimplementowano komunikaty informujące Graczy gdy ich postać stanie się syta w wyniku spożywania posiłku;
 • pająki pozostawiać będą teraz w swoim ciele nicie jedwabiu, przy czym w przypadku niektórych z nich będzie to zależne od dodatkowego testu szansy;
 • obwoźni handlarze nie będą dłużej oferowali zapłaty za niektóre z przedmiotów;
 • skorygowano okodowanie zdolności zwiadowców – Stun Shot i Wound, które do tej pory nie zawsze działały poprawnie;
 • czary Mark oraz Portal nie będą już zużywały many i składników magicznych, jeżeli ich cel nie będzie poprawny;
 • rybie filety wypadać będą od teraz na ziemię w pobliżu postaci Gracza, jeżeli ich dalsza produkcja skutkowałaby przeciążeniem postaci;
 • zakup przedmiotów w ilości przekraczającej limity wagi postaci, również skutkować będzie ich wypadaniem na ziemię obok postaci;
 • zmodyfikowano okodowanie odpowiedzialne za produkcję przedmiotów w sposób umożliwiający dodawanie w jej toku kolejnych składników do czasu anulowania takiej opcji przez samego Gracza;
 • usunięto lukę w okodowaniu serwera, skutkująca możliwością duplikowania przedmiotów;
 • Tree Reapers i Lords zapewniać będą od teraz szansę na blightwood w łupie z ich ciała;.
 • waga wszystkich kawałków ściętego drzewa została zredukowana z 2 to 1.
 • waga wszystkich rodzajów przetworzonego drzewa została ustalona na 0.1.
 • podwojono dopuszczalną pojemność wszystkich sakiewek;
 • Blightwood bows będą od teraz możliwe produkcji przez postacie Graczy;
 • usunięto błąd skutkujący możliwością zablokowania się postaci Graczy w tunelu czasoprzestrzennym przed wkroczeniem do świata Celador;
 • zniwelowano wycieki pamięci operacyjnej podczas przemieszczania się pomiędzy drzewami w grze;
 • wyeliminowano błąd skutkujący brakiem uwalniania się pamięci operacyjnej po przejściu przez postać Graczy pomiędzy regionami;
 • wyeliminowano błąd skutkujący brakiem możliwości zbierania drzewa w lasach regionu Black Forest.

Nowa wersja klienta gry

Fenris admin posted Fri at 18:02

Uprzejmie informujemy, iż dniem dzisiejszym do połączenia z serwerem Aria MoonGate wymagana jest najnowsza wersja gry Legends of Aria oznaczona symbolem  0.7.1b . Wprowadza ona liczne  korekty optymalizujące wykorzystanie zasobów po stronie serwera jak i klienta gry.  Link do nowego klienta poniżej :

http://cdn2.legendsofaria.com/LegendsOfAria-0.7.1b.exe

Discord Projektu MoonGate

Fenris admin posted Aug 3, 18

W związku z rozwojem naszego projektu oraz organiczeniami chat dostępnego na naszej stronie internetowej, podjeliśmy w ostatnich dniach decyzję o uruchomieniu własnego serwera Discord. 

W kolenych dniach dodawać będziemy planowane do uruchomienia kanały , nie mniej, już dziś zapraszamy do chatowania na kanale Ogólnym :)

Adres Discord https://discord.gg/N5zsGNe

UWAGA!

Chatowanie na naszych kanałach wymaga autoryzacji konta użytkownika (email) oraz co najmniej 10 minutowego członkostwa konta na naszym serwerze chat.

Miło mi poinformowac, iż dosłownie przed chwilą uruchomiliśmy MoonGate: Aria w wersji Beta 2.

Serwer jest już widoczny na liście serwerów (1 pozycja).

Zalogowanie na serwer wymaga klienta gry w wersji 0.7.1 dostępnego pod adresem http://cdn2.legendsofaria.com/LegendsOfAria-0.7.1.exe

Uruchomienie nowej wersji serwera - z uwagi na rozliczne różnice kodowe - wiązało się z pełnym wipe stanów świata gry (łacznie z bazą postaci) - zalecaną przez Citadel. Czyszczenie świata przeprowadzono w godzinach popołudniowych 17.07.2018 r.

Zapraszamy do testowania narodzonego od podstaw, nowego świata Celador :) !

Aktualizacja: Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac przez Citadel Studios w obrębie mechaniki serwer-klaster, stabilna, nowa wersja serwera LOA możliwa będzie do udostępnienia Graczom dopiero za kilka dodatkowych dni (Citadel wskazało na weekend lub początek przyszłego tygodnia). Do tego czasu planowane jest usunięcie również zasadniczej większości ujawionych w testach wewnętrznych błędów.

Uruchomienie wersji serwera Closed Beta 2 połączonej z nową wersją klienta gry wiązać się będzie również z aktualnym wipe stanów świata (przypuszczalnie jednak bez wipe postaci)- co zalecił sam Wydawca. 

Już na dniach rozpoczniemy nową fazę testów o nazwie Closed Beta 2, ponownie otwierająć bramy MoonGate:Aria dla Graczy . Będzie mieć ona setki poprawek, nowych funkcji i ... zapewni zupełnie nowy wygląd Legends of Aria.

Citadel Studios spedziło nad nową wersją klienta kilka ostatnich tygodni, ponieważ naprawdę chciało nas zaskoczyć.  Mamy nadzieję, że spodoba Wam się nowa grafika a być może nawet Was ona urzeknie :)

Oto pierwszy obraz przedstawiajacy róznicę, na zaostrzenie apetytu :)

W nowej wersji gry, nie skupiono się jednak jedynie na wyglądzie. Aktualizacja będzie zawierała setki poprawek i korekt, a także następujące nowe funkcje:

* Graficzny upgrade stylu artystycznego:
- ulepszony styl artystyczny
- uszczegółowienie i dopieszczenie grafik
w dużych miastach i placówkach
- n
owe drzewa i roślinność
- n
owe tekstury terenu
- realistyczny cykl nocny z cieniami w czasie rzeczywistym.

* Crowdfunding i Cyfrowe nagrody w grze dla Founderów:
- k
orony, płaszcze, zestawy meblowe 
- s
klep z nagrodami lojalnościowymi (test)
- retroaktywne miesięczne punkty lojalnościowe przyznawane wszystkim sponsorom i właścicielom pakietów Founder's Pack.
Gracz może wymienić nagrody na serwerach beta
Wszystkie nagrody i punkty lojalności zostaną zresetowane podczas ostatniego czyszczenia

* Nowe spotkanie z okazji Przebudzenia CB2 - Wielkie Drzewo w Czarnym Lesie

* Przebudowano system sklepow miejskich
Sklepy w miastach zostały przebudowane, aby łatwiej można było zobaczyć, co jest w nich na sprzedaż
Ponadto, miejscy sklepikarze będą mieli teraz ograniczone zapasy produktów

* Atlas
Gracze nie zaczynają już od pełnej mapy. Mapy regionalne, możliwe do zdobycia w toku podróży będzie mozna dodawać do Atlasu, aby z czasem stworzyć pełną mapę świata.

* Nowe, możliwe do oswojenia zwierzęta

- krokodyl, lis, niedźwiedż grizzly (nowe grafiki i animacje) czy wielki jeleń (nowe grafiki/animacje) to tylko niektóre niespodzianki :)

* Nowe juki dla koni możliwe do produkcji przez producentów mogą być dodawane do wierzchowców w celu przechowywania przedmiotów
* Nowa oryginalna muzyka
* Koniec z kodami dostępu! Ekran logowania wykorzystuje teraz Wasz login do serwisu Citadel Studios i hasło do niego :)
* Setki poprawek i ulepszeń jakości codziennego życia dla postaci gracza

Niektórzy z was mogą czytać ów komunikat, nie grając od czasu Closed Beta 1. Oto krótkie podsumowanie tego, co ominęło Was od tego czasu, w ramach kolejnych aktualizacji:
 
* Bezpieczny handel, w tym House Trading
* Tworzenie zamówień (Fabrication i Blacksmithing)
- NPC zlecają teraz zamówienia, dzięki którym rzemieślnicy mają szansę uzyskać ekscytujące nagrody
* Szybka podróż
- magowie mogą oznaczać lokalizacje i otwierać portale, aby umożliwić podróż na duże odległości
- inni gracze mogą używać run zużywalnych do otwierania portali
* Przebudowa lochow
- całkowicie przeprojektowano stwory w lochach oraz możliwe do pozyskania łupy, aby zapewnić bardziej satysfakcjonujące wrażenia
* Combat revamp
- ogromne zmiany w podstawowych obliczeniach walk i opcjach PvP
- nowe i ulepszone zdolności bojowe, przedmioty dodające tymczasowe bonusy (np potrawy) i zmodyfikowane, możliwe do stosowania taktyki
* Nowe wyposażenie,zapewniające bonusy do obrażeń względem potworów określonego typu
* Optymalizacje serwera umożliwiająca jednoczesną grę większej liczby graczy niż kiedykolwiek wcześniej
* Potwory i NPC są teraz bardziej responsywne
Kończąc, z satysfakcją informujemy, iż Closed Beta 2 będzie ostatnią fazą zamkniętych beta testów :)
Do rychłego zobaczenia w Celador !
Dziś świętuje :)
There are no birthdays today.
Upcoming birthdays (2)
Birthday on Fri 07 Sep, 2018
Birthday on Tue 11 Sep, 2018
Ostatnie wątki na forum
Kalendarz
August 2018
SMTWTFS
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
Hit counter
Today: 66 Unique Hits: 20,507
NoticeNotices