Zaloguj lub zarejestruj się
Skarbnice wiedzy o UO
Hit Counter
Today: 62 Unique Hits: 31,805
Wieści
Uprzejmie informujemy, iż w najbliższy wtorek  - tj. 2.10.2018 r - pomiędzy 8:30 a 9:00 - nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu shardu UO MoonGate celem implementacji pakietu poprawek do oskryptowania serwera.

Przepraszamy za niedogodności związane z przerwą techniczną i dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.

Lista poprawek
- stawki wynagrodzenia należnego vendorom graczy zostały obniżone o połowę;
- okodowanie okna runebooków dla wersji gry Enhanced dostosowano do najnowszej wersji klienta gry, poprawiono również ulokowanie treści wewnątrz runebooków dla najnowszej wersji klienta gry 2D;
- zwiększono ilość magicznych przedmiotów możliwych do odnalezienia w łupach bossów;
- komenda All Guard wyrażona wobec zwierzaków będzie od teraz odnosiła spodziewany efekt, również w przypadku walki z postaciami niewinnymi;
- rybactwo umożliwiać będzie ponownie wydobycie skrzyń ze skarbami - zgodnie z regułami OSI/EA;
- właściwości Enhance Potionu w przypadku maski/naszyjnika Khal Anhur została ustawiona na 35% - zgodnie z regułami wprowadzonymi na OSI najnowszym publishem 101;
- naszyjnikowi Khal Ankur nadano brakującą właściwość magicznej zbroi;
- animacja używania wytrychów została usunieta - zgodnie z OSI/EA;
- wydobywanie surowców w ramach realizacji questów w Valley of One będzie teraz w sposób poprawny powiązane z niezbędnym do tego celu narzędziem;
- wzrost roślin hodowanych przez graczy będzie od teraz w sposób poprawny przeliczał upływ czasu - równiez z uwzględnieniem operacji graczy na roślinach, przerw technicznych w funkcjonowaniu shardu itp;
- czary z grupy mistycznej będą od teraz poprawnie i zgodnie z regułami oficjalnymi gry, uwzględniały poziom odporności celu, potencjał przeliczeniowy obrazeń takich czarów względem odporności został przemodelowany;
- efekt czaru Bombard będzie od teraz skalowany z uwzględnieniem odporności i potencjału uderzeniowego odpowiedno gracza zaatakowanego i atakujacego;
- okodowanie Garamona uzupełniono o brakujące mechanizm pytań i odpowiedzi;
- manekiny/stewardzi podlegać będą od teraz możliwości re-deedu wraz z posiadanym stuffem przy customizacji budynków graczy, ponadto będą oni od teraz usuwani ze świata gry w przypadku wyburzenia budynków;
- usunięto błąd skutkujący dalszym wyświetlaniem starego imienia gracza na tablicy domku w przypadku zmiany imienia postaci, ponadto kliknięcie na tablicy domku po zmianie imienia wymuszać będzie od teraz aytomatyczną aktualizację danych na niej zawartych;
- Seed of Life uzupełniono o brakujący parametr Cursed - zgodnie z OSI/EA;
- zoptymalizowano okodowanie Mini Champion Spawnów celem jego dostosowania do obecnego jądra serwera, uzupełniono również brakujące elementy mechaniki Bossów;
- loot niekórych strowów w ramach Stygian Abyss uzupełniono o brakujące komponenty imbuingu (szansa na zdobycie);
- okodowanie pierścienia Barreraka oraz wędki Xenrr - dostosowano do aktualnych, oficjalnych reguł gry;
- NPC Neville nie będzie od teraz podatny na otrzymywanie obrażeń;
- skorygowano błąd skutkujący niemożnością dosiadania innych wierzchowców przez gracza, który otrzymał wczesniej obrażenia w konsekwencji użycia Riding Swipe;
- mechanika odpowiedzialna za obsługę makr obejmujących wskazania celu oswajania w wersji klienta gry Enhanced będzie teraz funkcjonowała w poprawny sposób;
- junk pozyskiwany w wyniku połowu ryb, podobnie jak zwykłe ryby podlegać będą od teraz mechanice gromadzenia również w otoczeniu wędkarza - podobnie jak ma to miejsce na OSI; 
- czar transformacji we właściwy sposób weryfikować będzie od teraz wymagany poziom umiejetności magicznych przed nadaniem efektu na postać gracza;
- wyeliminowano błąd mogący skutkować niestabilnościa serwera gry w przypadku użycia - w pewnych uwarunkowaniach - umiejętności Fists of Fury;
- okodowanie gry uzupełniono o brakujace przedmioty - obazy z Khaldun, skrzynie Khaldun, Counterfeit Platinum, surowiec Polished Meteorite, Poppier Dust oraz peta - Eowmu. Szansę na zdobycie skrzyń Khaldun ustawiono zgdnie z oficjalnymi regułami gry;
- moduł Ultima Store wzbogacono o statuetkę/peta Eowmu;
- zmodyfikowano okodowanie Cultist Ritual Tome - zgodnie z obecnymi regułami OSI/EA;
- parametry zdolności i atrybutów stworów napotykanych w Khaldun dostosowano do aktualnych oficjalnych reguł gry. Dotyczy to m.in. Championów, Cultist Ambusherów, Khal Ankur, Khal Ankur Wariorów;
- reguły którymi rządzi się region Sea Market - dostosowano do obecnych oficjalnych zasad gry;
- kobiece kamienne zbroje oraz kamienny naszyjnik uzupełniono o brakujące parametry LMC;
- parametry Basket of Green Tea dostosowano do zasad wdrożonych do gry publishem 96;
- z pakietu możliwych łupów pozostawianych przez Slashera of Veils usunięto Breatplate of the Berserker, którego nie można już pozyskać na OSI/EA poprzez zabicie tego bossa;
- mechanikę zachowania Master Jonatha, Renda, Juo'nar oraz Stygian Dragona dostosowano do obecnych oficjalnych reguł gry;
- skorygowano ilości wymaganej mana dla umiejetności Elemental Fury, Holy Fist, Playing the Odds, Whispering - zgodnie z oficjalnymi regułami gry;
- skorygowano mechanikę czaru Combat Training oraz Meteor Swarm - zgodnie z oficjalnymi regłami gry;
- usunięto błedy ujawnione w mechanice efektów obszarowych Pet Trainingu;
- mechanikę działania tablicy Best Kill Board funkcjonującej w ramach systemu Huntmaster Challenge dostosowano do obecnych, oficjalnych reguł gry.
Dodatkowo informuję, iż od dzisiejszego dnia tj. 02.10.2018, wymagana do poprawnej gry na MoonGate wersja UO, jest to wersja nie niższa niż oznaczona numerem:
UO Enhanced 3D - 4.0.70.10 (lub wyższa)
UO Classic 2D - 7.0.70.10 (lub wyższa)
Numer aktualnie zainstalowanej wersji gry wyświetla się Wam na panelu logowania.
Korzystanie ze starszej wersji gry uniemożliwiać będzie połączenie się z serwerem (kick klienta gry).
Dlatego w przypadku posiadania wersji starszej - prosimy o niezwłoczną aktualizację Ultimy zainstalowanej na Waszych komputerach poprzez użycie pliku uopatch.exe w folderze gry.

Event - Łowcy skarbów :)

Fenris admin posted Sep 27, 18

Niedaleko Luny stoi domek z portalem
Portal ten wpuści śmiałka co hasło zna
Hasło skryte jest w małych komnatach tego domku
Wejścia do nich skryte są gdzieś na świecie
Czy uda się Tobie zdobyć skarb ??

Portale do wskazówek wymagają pewnych umiejętności
Portal wyjawi Tobie czego potrzebujesz
to od ciebie zależy czy spróbujesz :)

Uprzejmie informujemy, iż w najbliższą środę  - tj. 12.09.2018 r - pomiędzy 8:30 a 9:00 - nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu shardu UO MoonGate celem implementacji pakietu poprawek do oskryptowania serwera.

Przepraszamy za niedogodności związane z przerwą techniczną i dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.

Lista poprawek:
- kontynent Ilshenar objęto regułami Trammel w zakresie interakcji postaci graczy pomiedzy sobą;
- restrykcje w przemieszczaniu się postaci w ramach Heat of Battle - dostosowano do obecnych reguł EA/OSI, postacie zaatakowane nie będą już ograniczane w uzyciu czarów podróżniczych i użyciu bram księzycowych;
- zwiekszono dopuszczalny rozmiar pojedyńczego pakietu danych na linii klient-serwer MG celem usprawnienia procesu transmisji danych;
- skorygowano okodowanie mechaniki grupy questów eskortowych (m.in. błędnie działającego questu eskortowego NPC Nevilla), poprawiono zawartość okien tego rodzaju questów, wprowadzono również zasadę, iż quest tego rodzaju ulega automatycznemu anulowaniu w przypadku śmierci postaci eskortowanej lub jej porzucenia;
- zmodyfikowano,celem uzyskania zgodności z zasadami OSI/EA, okodowanie grupy NPC w tym m.in. Kodara, Lissbet, Lenley, Bravenhorna;
- czasookresy interakcji wobec NPC/zwierząt w przypadku wskazania ich jako ponownego celu dla wielokrotnego zastosowania umiejętności oswajania i żebractwa zostały skrócone z 6 godzin do godziny;
- przedmiotom wydobywanym z wraków statków nadano poprawne parametry wagi;
- manekiny będa mogły być teraz ustawiane równiez w prywatnych domkach graczy;
- usunięto błędy w okodowaniu BOD w zakresie nietórych rodzajów przedmiotów;
- skrzydlate zbroje oraz quiversy nie będą już niwelowały efeków konsekrowanej broni;
- nazwy i tytuły NPC wprowadzonych do gry dodatkiem TOL zostały dostosowane do reguł EA/OSI;
- skorygowano obszar gry, w którym możliwe jest odnalezienie skrzyń Exodus, dodatkowo poziomich ich zabezpieczenia obniżono -zgodnie z obecnymi zasadami EA/OSI;
- wyeliminowano błąd w mechanice mini champ spawnów, który mógł skutkować brakiem pojawiania sie kolejnej fali stworów oraz w konsekwencji zawieszeniem się spawnu w przypadku wyjscia graczy poza jego region;
- usunięto błąd w okodowaniu zdolności Fists of Fury, mogący skutkować niestabilnością serwera gry;
- region Bramy do Lost City w strefie Pałacu Paroxusmusa dodano do obszaru w którym można otrzymywać obrażenia;
- usunięto błąd skutkujący oddziaływaniem kwasu niektórych rodzajów stworów (np slime) na wszystkie rodzaje wyposażenia, obecnie z tego oddziaływania wyłączono wyposażenie posiadające parametr Spell Channeling;
- w pakiecie przedmiotów możliwych do pozyskania w ramach systemu Cleanup Britannia , dodano brakujący Refinement Amalgamator;
- okodowanie fryzur postaci - kobiet uzupełniono o brakujące, najnowsze style z EA/OSI;
- zmodyfikowano kompleksowo mechanikę i oskrytowanie Khaldun celem dostosowania tego dungeonu do aktualnych reguł EA/OSI , uzupełniono go o brakujące stwory/NPC: m.in Viscera, Khaldun Blood, Skeletal Knight i Mage, przedmioty specjalne i łupy oraz wdrożono przynalezny do lochu system punktów;
- przemodelowano okodowanie odpowiedzialne za zarządzanie systemem aren PvP, celem jego pełnego dostosowania i optymalizacji względem najnowszego jądra serwera;
- okna komunikatów wiadomosci SOS dostosowano do obecnych rozwiązań i zasad EA/OSI;
- AntLion nie będa juz rodziły się z błędnym parametrem stworów startowo ukrytych i błogosławionych;
- ChargerOfTheFallen został wyłaczony z możliwości kolorowania przy pomocy pigmentów Tokuno;
- okodowanie Bone Machete dostosowano do obecnych reguł OSI/EA, zmodyfikowano również do poprawnego parametr jej wytrzymałości,
- usunieto błąd skutkujący niemożnością odbezpieczenia skrzyń przez postać nie posiadajacą statusu własciciela domu pomimo, iż postać taka posiadała uprawnienia do zabezpieczenia takiej skrzyni (np jako przyjaciel domu);
- limit łodzi jednocześnie zwodowanych dla każdej postaci Gracza ustawiono na jedną - zgodnie z EA/OSI;
- okno niszczenia (zużywania) łodzi wyświetlać będzie teraz poprawne obliczane czasookresy jej szacowanego przetrwania na wodach;
- zwodowanie Rowboat skutkować będzie od teraz automatycznym przekształceniem, wcześniej zwodowanych łódzi tego rodzaju w model statku (jak w przypadku dokowania statku).
- Refinement Amalgamator wymagać będzie od teraz odpowiedniej ilości pomniejszych składników do funkcjonowania - zależnie od jakości modów;
- usunięto błędy ujawnione w oknach wiadomości New Magincia;
- czasookres funkcjonowania efektu czaru Arcane Focus zwiększono - zgodnie z obecnymi regułami EA/OSI;
- przemodelowano okodowanie Serpent’s Jawbone celem poprawnego skonfigurowania wyświetlanych wiadomości oraz własciwego przeliczania dystanów;
- nagrody i bonusy możliwe do zdobycia w toku wykonywania questów The Myrmidex Threat, dostosowano do aktualnych reguł EA/OSI.
Uprzejmie informujemy, iż w najbliższy poniedziałek  - tj. 27.08.2018 r - pomiędzy 8:30 a 9:00 - nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu shardu UO MoonGate celem implementacji pakietu poprawek do oskryptowania serwera.

Przepraszamy za niedogodności związane z przerwą techniczną i dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.

Lista poprawek:
- ponownie aktywowane zostały bonusy do szczęścia na kontynencie Felucca;
- limity postaci na pojedyńczym koncie zwiększono z 4 do 6;
- zwiększono 2x szansę na wzrost zdolności pośród zwierząt Graczy;
- wdrożono kolejny pakiet optymalizujący funkcjonowanie okodowania serwera (obejmujący ponad 200 plików), kolejny pakiet najstarszych skryptów shardu dostosowano rozwiązanami kodowymi do zmodyfikowanego  - w aktualizacji z dnia 08.08.2018 - jądra serwera;
- regiony mechaniki odpowiedzialnej za obrażenia będą uzywały od teraz własciwych, zgodnych z EA/OSI interwałów czasowych podczas zadawania obrażeń;
- stawkę przypisaną dla Charger of the Fallen (eteryka) w UOStore zrównano do stawek pozostałych eteryków (2000 suwerenów);
- skorygowano okodowanie Candlewood Torch do mechaniki zgodnej z EA/OSI, przedmiotowi temu dodano również brakujący status blessed;
- zmodyfikowano okodowanie Dungeonu Blood, eliminując potencjalny błąd, mogący skutkować niestabilnością serwera gry;
- Berserk Set nie będzie już przyznawał postaciom Graczy niepoprawnych parametrów ochronnych, ponadto nie będzie już przywracał postaciom ich naturalnych form w przypadku korzystania z innej formy wynikającej z aktualnie używanej magii;
- Vial of Vitroil od teraz podlegać będzie mechanizmom grupowania (stackowania), ponadto z różnych punktów świata gry usunięto błędnie funkcjonujące przedmioty tego rodzaju;
- kontrakty wynajmu Vendorów nie będa juz dłużej pozostawały zlockowane po użyciu opcji zwolnienia;
- teleportery stosowane w domach - na czas ich przebudowy (customizacji domu), będą teraz wyłączane;
- usunięto błąd skutkujący możliwością dodania zbyt dużych ilości amunicji do Quiversów (przekraczajacej reguły EA/OSI);
- Juka Bow nie bedzie od teraz możliwy do używania do czasu wymaganej regułami EA/OSI przeróbki przez postać Gracza;
- okodowanie Slither Talismanu dostosowano do reguł OSI/EA;
- przemodelowano mechanike odpowiedzialną za wyświetlanie imion oraz tytułów postaci Graczy zgodnie z obecną formułą serwerów OSI/EA;
- skorygowano potencjalny błąd w okodowaniu skrzyń skarbów mogący skutkować niestabilnością serwera gry;
- zmodyfikowano okodowanie łodzi celem uniemożliwienia dalszej ingerencji postaci Gracza w niektóre jej dodatki w sposób niezgodny z OSI/EA;
- wyłowione przez rybaka złote skrzynie będą mogły od teraz korzystać z możliwości nadania im rytu przy wykorzystaniu Engraving Tools;
- wyeliminowano potencjalny błąd mogący skutkować niestabilnością serwera gry w przypadku użycia niektórych zdolności magicznych na Vendorach ustawionych w domkach graczy.
Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym  - tj. 16.08.2018 r - pomiędzy 8:00 a 8:30 - nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu shardu UO MoonGate celem implementacji pakietu poprawek do oskryptowania serwera.

Przepraszamy za niedogodności związane z przerwą techniczną i dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.

Lista poprawek:
- na serwerze wdrożono nowy mechanizm kontroli osób osadzonych w lochach za naruszenia zasad shardu. Zapewnia on m.in możliwość:
* wysyłania do Graczy indywidualnych komunikatów ze strony ekipantów shardu;
* przeprowadzania testów biernego makrowania obejmującego pozyskiwanie surowców, ekipianci wyposażenie zostali w możliwość tzw. macrochecku – tzn. wyświetlenia postaci pozyskującej surowce specjalnego okna na które owa postać powinna zareagować w przeciągu 5 minut;
* automatycznego przenoszenia postaci do miejsc odosobnienia, jeżeli owa postać nie zareaguje na prośbę GM o potwierdzenie swojej obecności - wraz z poinformowaniem o tym fakcie ekipiantów;
* pełnego logowania wszystkich przewin, ostrzeżeń, kontroli i pobytów każdej postaci w miejscu odosobnienia;
* zdalnego modelowania czasookresu pobytu przez każdą postać w miejscach odosobnienia;
* automatycznego uwalniania zatrzymanych postaci z miejsc odosobnienia po upływie ustalonego okresu odosobnienia - bez potrzeby obecności ekipiantów.
Ponadto:
- wdrożono skorygowane procedury utraty statystyk w przypadku oswojonych towarzyszy objętych tzn StatLostem. Od teraz StatLost obejmować będzie zindywidualizowaną utratę poszczególnych statystyk – jeżeli zwierzak jest objęty tym mechanizmem - względem dotychczasowej ścinki wszystkich statów;
- usunięto ujawnione w toku testów wady okodowania z niektórych artefaktach pozyskiwanych w Doom;
- wdrożono kolejny pakiet skryptów optymalizujących starsze fragmenty okodowania shardu;
- zestawy Virtuoso, Bestial i Fisherman's pozyskiwane w ramach nagród z systemu Clean up Britannia – będą  mogły być od teraz  objęte możliwościmi jakie daje imbuing;
- pozyskiwane w grze puste beczki POF będą od teraz tworzone startowo z 0 wsadem , mają one służyć do przechowywania POF zdobywanego przez Graczy w ramach mechaniki gry a zatem POF nie powinien być do nich dodawany (jak miało to miejsce) – jako startowy bonus.
Przypominamy również, iż od poranka - 16.08.2018, wymagana do poprawnej gry na MoonGate wersja UO, jest to wersja nie niższa niż oznaczona numerem:
UO Enhanced 3D - 4.0.67.20 (lub wyższa)
UO Classic 2D - 7.0.67.20 (lub wyższa)
Numer aktualnie zainstalowanej wersji gry wyświetla się Wam na panelu logowania.
Korzystanie ze starszej wersji gry uniemożliwiać będzie połączenie się z serwerem (kick klienta gry).
Dlatego w przypadku posiadania wersji starszej - prosimy o niezwłoczną aktualizację Ultimy zainstalowanej na Waszych komputerach poprzez użycie pliku uopatch.exe w folderze gry.
Dzisiaj świętuje :)
There are no birthdays today.
Upcoming birthdays (3)
Birthday on Wed 02 Jan, 2019
Birthday on Tue 15 Jan, 2019
Birthday on Mon 24 Dec, 2018
Ostatnie wątki na forum
December 2018
SMTWTFS
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
NoticeNotices