W ramach krótkiego wprowadzenia.
W Ultimie nie ma klas postaci a nasza postać składa się z kilku różnych skilli
Tak więc nic nie stoi na drodze stworzenia postaci odpowiadającej opisom jak paladyn, skrytobójca, łowca czy nawet arcymag . Ale równie dobrze możemy stworzyć hybrydę postaci jak np. bojowy mag, wojownik cienia albo rzemieślnik który świetnie włada mieczem lub magią ;) Zaiste zatem, w świecie UO rozwój postaci ogranicza głównie nasza wyobraźnia.

Niezależnie od tego który rodzaj gry wybraliśmy - wersję 2D czy 3D
Podczas tworzenia postaci będziemy musieli wybrać
Rasę - [Human , Elf , Gargoyle] - opis ras zawiera spoiler poniżej
Płeć postaci -
Kobieta może ubierać każdą częśc zbroi
Mężczyzna tylko wersje męskie, oraz Kobieta może jeździć na Unicornie a Mężczyzna na Kiri-Nie (Tamer)
Unicornkr.jpg
250px-Ki-rinkr.jpg

Umiejętności postaci [Skills] Na start mamy wybór czterech umiejętności a do rozdysponowania jest 120 punktów przy czym zakres umiejętności startowej może wynieść od 0 do 50 pkt.
Zalecany jest wybór dwóch zdolności na poziome 50 pkt , jedną na 20 i jedną na 0. Opis Umiejętności - patrz spoiler poniżej
Max sumy wszystkich punktów posiadanych umiejętności możliwych do wytrenowania wynosi 720 przy przy czym max jednej to 100 [do nawet 120 po zdobyciu odpowiedniego zwoju mocy (power scrolls) ]
Statystyki postaci [Stats]
STR - siła - odpowiada za zadawane obrażenia walcząc w zwarciu , punkty życia [HP] oraz maksymalny udźwig postaci
DEX - zręczność - odpowiada za za poziom wytrzymałości [stamina] oraz wspomaga zdolności oparte o zręczność
szybkość ataku w zwarciu i na dystans
oraz odgrywa rolę w umiejętnościach takich jak np. Healing - szybkość bandażowania
INT - inteligencja - odpowiada za poziom naszej energii magicznej [Mana] oraz wpływa na umiejętności magiczne jak np. magery
wpływa również na obliczanie regeneracji many przez niektóre umiejętności jak np. Medytacja
Początkowy zakres statystyk wynosi 90 przy czym zakres każdej statystyki wynieść może od 10 do 60

Ostateczny poziom statystyk z osobna to max 150 [125 dostępny w miarę treningu postaci +25 bonus z posiadanego ekwipunku]
Z kolei limit sumy posiadanych statystyk to 225 początkowo i
max 260 po zdobyciu odpowiednich zwojów mocy [power scrolls] + ewentuany bonus za czas gry
Spoiler: Rasy - zdolności rasoweShow
Spoiler: Umiejętności postaci (Skills)Show
Spoiler: Tworzenie postaci w wersji gry Enhanced 3DShow
Spoiler: Tworzenie postaci w wersji gry Classic - 2DShow

Create by Shiryu & Aristo