Obecnie wydawca Ultimy Online nie udostępnia instrukcji gry w wersji drukowanej. Wszystkie kluczowe informacje dot. zasad UO udostępnianie są na serwisie internetowym EA - UO Wiki pod adresem https://uo.com/wiki/ultima-online-wiki/. Bazować można również na wiedzy zawartej w serwisach UO Guide oraz UO Stratics

Poniżej zamieszczamy jednak - do ewentualnego wykorzystania - link do instrukcji ze starszej wersji gry w formacie pdf. Jest to manual piątego dodatku - Age of Shadows - jeszcze bez niektórych kontynentów, nie mniej obejmuje on zasadnicze reguły gry:
Instrukcja Ultima Online

Dodatkowo, publikujemy link do starszej wersji UO z dodatku Reinessance .

Wszystkie wskazane powyżej źródła nie uwzględniają specjalnych reguł obowiązujących na shardzie Moongate a wypisanych w tym topicu.