Poniżej zamieszczamy link do instrukcji do gry w wersji pdf.
Jest to instrukcja do wersji starszej klienta (jeszcze bez niektórych kontynentów) ale obejmuje zasadnicze reguły UO, nie uwzględniajac jednak niektórych specjalnych reguł obowiązujących na Moongate a wypisanych w osobnym topicu.

Instrukcja UO

Dodatkowo, publikujemy link do Poradnika UO w wersji AOS (starszy ale zawiera wiele ciekawych materiałów - m.in. mapy wielu miast).