Main Forum

Important Regulamin serwerów UO i WoW w sieci MoonGate (ver. z 27.03.2019)

6 replies
Kylo Ren admin
Posts:
64
Votes:
+7
Admins
MoonGate Community
Regulamin serwerów MoonGate:
Stworzenie konta na serwerze gry lub na naszym serwisie jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższego Regulaminu w zakresie właściwym dla danego serwera.

a) UO MoonGate (Serwer gry Ultima Online)

1. Na serwerze obowiązuje mechanika stosowana na serwerach oficjalnych - z uwzględnieniem niektórych reguł dostępnych tylko na serwerach PvP oraz pakietu systemów autorskich - patrz link
2. Limit kont - maksymalnie 2 sztuki po 6 postacie (limit postaci na konto technicznie ustawiony z poziomu serwera) . W przypadku jeżeli w kilka osób gracie z jednego domu (komputera) limit ten obejmuje wszystkie osoby łączące się z MG. Posiadanie na serwerze większej liczby kont z stworzonymi postaciami od dopuszczalnego limitu może skutkowac losowym wykasowaniem kont nadmiarowych przez administratorów serwera - bez uprzedniego ostrzeżenia.
3. Konta utworzone przez Graczy na serwerze UO MoonGate zachowują status aktywnych przez okres 6 miesięcy od daty ostatniego zalogowania na dane konto. Jeżeli pomimo upływu 6 miesięcy Gracz nadal nie zalogował się na takowe konto, jego zawartość może zostać usunięta - jako zapomniana /porzucona - bez kolejnego ostrzeżenia.
4. Używanie aplikacji wspierajacych grę (Razor, UOSteam, EasyUO) jest dopuszczalne, podobnie jak bierne makrowanie (bez patrzenia w ekran komputera).
5. Stwierdzone w grze błędy, nie mogą być wykorzystywane z zamiarem świadomego uzyskania wymiernych korzyści.
6. W trakcie uczestnictwa w przygodach na MoonGate jak również na kanałach komunikacyjnych serwera (chat/forum) uprasza się o zachowanie standardów kultury i szacunku (netykiety) z uwzględnieniem unikania spamu.

b) MoonGate: WoW (serwer World of Warcraft)
1. Serwer MoonGate: WoW jest prowadzony przez administrację Projektu MoonGate i nie jest w żaden sposób powiązany z wydawca gry Blizzard Entertainment.
2. Na serwerze obowiązuje mechanika stosowana na serwerach oficjalnych w okresie dodatku Cataclysm (wersja klienta gry 4.3.4)
3. Brak limitu kont. Każdy z Graczy samodzielnie założyć może sobie konto gry pod adresem http://login.worldofwarcraft.onl. Utworzenie konta wymaga wskazania również swojego adresu mail.
4. Konta utworzone przez Graczy na serwerze MoonGate zachowują status aktywnych przez okres 6 miesięcy od daty ostatniego zalogowania na dane konto. Jeżeli pomimo upływu 6 miesięcy Gracz nadal nie zalogował się na takowe konto, jego zawartość może zostać usunięta - jako zapomniana /porzucona - bez kolejnego ostrzeżenia.
5. Używanie aplikacji wspierających grę (Addons) jest dopuszczalne. W przypadku biernego makrowania (automatycznego wykonywania czynności bez pobytu przy komputerze) - dozwolona jest realizacja działań, o ile nie zmierzają one do pozyskiwania surowców w grze (np. nie można biernie wydobywać rudy ale można biernie przerabiać posiadaną już rudę w sztaby).
6. Stwierdzone w grze błędy, nie mogą być wykorzystywane z zamiarem świadomego uzyskania wymiernych korzyści.
7. W trakcie uczestnictwa w przygodach na MoonGate jak również na kanałach komunikacyjnych serwera (chat/forum) uprasza się o zachowanie standardów kultury i szacunku (netykiety) z uwzględnieniem unikania spamu.

Zapis wspólny dla wszystkich serwerów:
Poprzez tworzenie serwera zapewniamy istnienie naszego wspólnego wirtualnego świata - dodatkowo pogłębiając wiedzę w zakresie kodowania w #C, jak również zarządzania, kreowania i rozwoju projektów sieciowych. Projekt MoonGate nie jest projektem komercyjnym a tym samym nie działamy celem osiągania jakiegokolwiek zarobku lub zysku. Korzystanie z naszych zasobów (website/serwera gry) nie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek obowiązkowych lub nieobowiązkowych opłat. Całość środków otrzymywanych w ramach ewentualnych donacji jest przeznaczana na cele utrzymania i ewentualnej rozbudowy infrastruktury projektu (dedykowane serwery i łącza w serwerowni, licencje na oprogramowanie serwerowe, hostingi, domeny itd) . Wszelkie prace wykonywane przy projekcie realizowane są na zasadach wolontariatu.

Ze względu na powyższe, uprzejmie prosimy Was o wyrozumiałość dla naszych ewentualnych błędów i potknięć :)
Posted Jul 17, 17 · OP · Last edited Mar 27, 19
Nahimic admin
Posts:
218
Votes:
+18
Circle of Initiation 1
LEVEL 1
Admins
MoonGate Community
W dniu 10.02.2018 r., niniejszy Regulamin w zakresie serwera UO MoonGate został uzupełniony o obecny pkt 3, precyzujący czasookres aktywności kont Graczy. W wyniku wprowadzonej zmiany, uległa również modyfikacji numeracja kolejnych punktów Regulaminu.
Posted Feb 10, 18
Fenris adminCEO
Posts:
737
Votes:
+97
Circle of Initiation 3
LEVEL 3
Admins
CEO
MoonGate Community
W dniu 04.03.2018 r., niniejszy Regulamin w zakresie serwera UO MoonGate został zmodyfikowany w zakresie dopuszczalnego limitu kont. Limit kont zwiększony został z 3 sztuk (po 1 postaci) do 5 sztuk (również po 1 postaci).
Posted Mar 4, 18 · Last edited Mar 4, 18
Like
x 1
x 1
List
Undo
Fenris adminCEO
Posts:
737
Votes:
+97
Circle of Initiation 3
LEVEL 3
Admins
CEO
MoonGate Community
W dniu 20.06.2018 uzupełniono niniejszy regulamin o zapisy dot. serwera MoonGate Exiles (gry Conan Exiles).
Posted Jun 21, 18
Fenris adminCEO
Posts:
737
Votes:
+97
Circle of Initiation 3
LEVEL 3
Admins
CEO
MoonGate Community
W dniu 29.06.2018 zmodyfikowano regulaminu dotyczące limitu kont i postaci na serwerze UO MoonGate ( z limitu 5 kont po 1 postaci do limitu 2 kont po 4 postacie).
Posted Jun 29, 18
Fenris adminCEO
Posts:
737
Votes:
+97
Circle of Initiation 3
LEVEL 3
Admins
CEO
MoonGate Community
W dniu 27.08.2018 zmodyfikowano regulaminu dotyczące limitu kont /postaci na serwerze UO MoonGate ( z limitu 2 kont po 4 postacie do limitu 2 kont po 6 postaci).

Dodatkowo wprowadzono dział dotyczący serwera World of Warcraft :)
Posted Aug 27, 18 · Last edited Aug 27, 18
Fenris adminCEO
Posts:
737
Votes:
+97
Circle of Initiation 3
LEVEL 3
Admins
CEO
MoonGate Community
Uprzyjmie informujemy, iż z dniem dzisiejszym, na serwerze gry Ultima Online zniesione zostają reguły zabraniające biernego pozyskiwania surowców w grze. Wierzymy, iż zachęci to Wielu z Was do rozwoju zdolności rzemieślniczych wsród posiadanych postaci.
Posted Mar 27, 19
NoticeNotices