Main Forum

Important Regulamin serwerów sieci MoonGate (ver. z 27.08.2018)

5 replies
Kylo Ren admin
Posts:
64
Votes:
+7
Admins
MoonGate Community
Regulamin serwerów MoonGate:
Stworzenie konta na serwerze gry lub na naszym serwisie jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższego Regulaminu w zakresie właściwym dla danego serwera.

a) UO MoonGate (Serwer gry Ultima Online)

1. Na serwerze obowiązuje mechanika stosowana na serwerach oficjalnych - z uwzględnieniem niektórych reguł dostępnych tylko na serwerach PvP oraz pakietu systemów autorskich - patrz link
2. Limit kont - maksymalnie 2 sztuki po 6 postacie (limit postaci na konto technicznie ustawiony z poziomu serwera) . W przypadku jeżeli w kilka osób gracie z jednego domu (komputera) limit ten obejmuje wszystkie osoby łączące się z MG. Posiadanie na serwerze większej liczby kont z stworzonymi postaciami od dopuszczalnego limitu może skutkowac losowym wykasowaniem kont nadmiarowych przez administratorów serwera - bez uprzedniego ostrzeżenia.
3. Konta utworzone przez Graczy na serwerze UO MoonGate zachowują status aktywnych przez okres 6 miesięcy od daty ostatniego zalogowania na dane konto. Jeżeli pomimo upływu 6 miesięcy Gracz nadal nie zalogował się na takowe konto, jego zawartość może zostać usunięta - jako zapomniana /porzucona - bez kolejnego ostrzeżenia.
4. Używanie aplikacji wspierajacych grę (Razor, UOSteam, EasyUO) jest dopuszczalne. W przypadku biernego makrowania (automatycznego wykonywania czynności bez pobytu przy komputerze) - dozwolona jest realizacja działań, o ile nie zmierzają one do pozyskiwania surowców w grze (np. nie mozna biernie wydobywać rudy ale można biernie przerabiać posiadaną już rudę w sztaby).
5. Stwierdzone w grze błędy, nie mogą być wykorzystywane z zamiarem świadomego uzyskania wymiernych korzyści.
6. W trakcie uczestnictwa w przygodach na MoonGate jak również na kanałach komunikacyjnych serwera (chat/forum) uprasza się o zachowanie standardów kultury i szacunku (netykiety) z uwzględnieniem unikania spamu.

b) MoonGate: WoW (serwer World of Warcraft)
1. Serwer MoonGate: WoW jest prowadzony przez administrację Projektu MoonGate i nie jest w żaden sposób powiązany z wydawca gry Blizzard Entertainment.
2. Na serwerze obowiązuje mechanika stosowana na serwerach oficjalnych w okresie dodatku Cataclysm (wersja klienta gry 4.3.4)
3. Brak limitu kont. Każdy z Graczy samodzielnie założyć może sobie konto gry pod adresem http://login.worldofwarcraft.onl. Utworzenie konta wymaga wskazania również swojego adresu mail.
4. Konta utworzone przez Graczy na serwerze UO MoonGate zachowują status aktywnych przez okres 6 miesięcy od daty ostatniego zalogowania na dane konto. Jeżeli pomimo upływu 6 miesięcy Gracz nadal nie zalogował się na takowe konto, jego zawartość może zostać usunięta - jako zapomniana /porzucona - bez kolejnego ostrzeżenia.
5. Używanie aplikacji wspierających grę (Addons) jest dopuszczalne. W przypadku biernego makrowania (automatycznego wykonywania czynności bez pobytu przy komputerze) - dozwolona jest realizacja działań, o ile nie zmierzają one do pozyskiwania surowców w grze (np. nie można biernie wydobywać rudy ale można biernie przerabiać posiadaną już rudę w sztaby).
6. Stwierdzone w grze błędy, nie mogą być wykorzystywane z zamiarem świadomego uzyskania wymiernych korzyści.
7. W trakcie uczestnictwa w przygodach na MoonGate jak również na kanałach komunikacyjnych serwera (chat/forum) uprasza się o zachowanie standardów kultury i szacunku (netykiety) z uwzględnieniem unikania spamu.

c) MoonGate: Aria (testowy serwer gry Legends of Aria)
1. MoonGate: Aria jest serwerem gry Legends of Aria - prowadzonym na licencji Citadel Studios
2. Serwer funkcjonuje na statusie beta - tj. testów beta prowadzonych w związku z trwającymi pracami developerskimi. Tym samym, w związku ze stale modyfikowanym okodowaniem mechaniki świata gry nie możemy wykluczyć konieczności wykasowania części lub całości zapisów w bazach danych serwera - przed jej oficjalną premierą.
3. Każdy z graczy, przed zalogowaniem na serwer musi posiadać zakupiony od Wydawcy Legends of Aria egzemplarz gry (pakiet z dostępem w okresie beta testów). Opis sposobu połączenia z MoonGate: Aria , znajdziecie na naszej stronie w zakładce "Legends of Aria/ Jak zagrać".
4. Na serwerze MoonGate: Aria nie obowiązują żadne limity kont.
5. W przypadku biernego makrowania (automatycznego wykonywania czynności bez pobytu przy komputerze) - dozwolona jest realizacja działań, o ile nie zmierzają one do pozyskiwania surowców w grze (np. nie mozna biernie wydobywać rudy ale można biernie przerabiać posiadaną już rudę w sztaby).
6. Stwierdzone w grze błędy, nie mogą być wykorzystywane z zamiarem świadomego uzyskania wymiernych korzyści.
7. W trakcie uczestnictwa w przygodach na MoonGate: Aria jak również na kanałach komunikacyjnych serwera (chat/forum) uprasza się o zachowanie standardów kultury i szacunku (netykiety) z uwzględnieniem unikania spamu.

d) MoonGate Exiles ( serwer gry Conan Exiles)
1. MoonGate Exiles jest serwerem gry Conan Exiles - prowadzonym na licencji Funcom.
2. Z uwagi na występujące w grze elementy przemocy związane z brutalizmem świata literackiego stworzonego przez Howarda oraz możliwymi elementami nagości postaci graczy - serwer przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
3. Każdy z graczy, przed zalogowaniem na serwer musi posiadać zakupiony od Wydawcy tj. Funcom egzemplarz gry. Opis sposobu połączenia z MoonGate Exiles, znajdziecie na naszej stronie w zakładce "MoonGate Exiles/ Jak zagrać".
4. Na serwerze MoonGate Exiles nie obowiązują żadne limity kont, nie mniej limit jednocześnie zalogowanych graczy ustawiono obecnie - testowo - na 70 osób.
5. Na serwerze funkcjonuje obsługa systemu antycheat Battleye zintegrowany z grą. Tylko osoby go stosujące wraz z klientem gry, mogą połączyć się z serwerem.
6. Stwierdzone w grze błędy, nie mogą być wykorzystywane z zamiarem świadomego uzyskania wymiernych korzyści.
7. W trakcie uczestnictwa w przygodach na MoonGate Exiles jak również na kanałach komunikacyjnych serwera (chat/forum) uprasza się o zachowanie standardów kultury i szacunku (netykiety) z uwzględnieniem unikania spamu

Zapis wspólny dla wszystkich serwerów:
Poprzez tworzenie serwera zapewniamy istnienie naszego wspólnego wirtualnego świata - dodatkowo pogłębiając wiedzę w zakresie kodowania w #C, jak również zarządzania, kreowania i rozwoju projektów sieciowych. Projekt MoonGate nie jest projektem komercyjnym a tym samym nie działamy celem osiągania jakiegokolwiek zarobku lub zysku. Korzystanie z naszych zasobów (website/serwera gry) nie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek obowiązkowych lub nieobowiązkowych opłat. Całość środków otrzymywanych w ramach ewentualnych donacji jest przeznaczana na cele utrzymania i ewentualnej rozbudowy infrastruktury projektu (dedykowane serwery i łącza w serwerowni, licencje na oprogramowanie serwerowe, hostingi, domeny itd) . Wszelkie prace wykonywane przy projekcie realizowane są na zasadach wolontariatu.

Ze względu na powyższe, uprzejmie prosimy Was o wyrozumiałość dla naszych ewentualnych błędów i potknięć :)
Posted Jul 17, 17 · OP · Last edited Nov 9, 18
Nahimic admin
Posts:
219
Votes:
+18
Circle of Initiation 1
LEVEL 1
Admins
MoonGate Community
W dniu 10.02.2018 r., niniejszy Regulamin w zakresie serwera UO MoonGate został uzupełniony o obecny pkt 3, precyzujący czasookres aktywności kont Graczy. W wyniku wprowadzonej zmiany, uległa również modyfikacji numeracja kolejnych punktów Regulaminu.
Posted Feb 10, 18
Fenris admin
Posts:
656
Votes:
+93
Circle of Initiation 3
LEVEL 3
Admins
MoonGate Community
W dniu 04.03.2018 r., niniejszy Regulamin w zakresie serwera UO MoonGate został zmodyfikowany w zakresie dopuszczalnego limitu kont. Limit kont zwiększony został z 3 sztuk (po 1 postaci) do 5 sztuk (również po 1 postaci).
Posted Mar 4, 18 · Last edited Mar 4, 18
Like
x 1
x 1
List
Undo
Fenris admin
Posts:
656
Votes:
+93
Circle of Initiation 3
LEVEL 3
Admins
MoonGate Community
W dniu 20.06.2018 uzupełniono niniejszy regulamin o zapisy dot. serwera MoonGate Exiles (gry Conan Exiles).
Posted Jun 21, 18
Fenris admin
Posts:
656
Votes:
+93
Circle of Initiation 3
LEVEL 3
Admins
MoonGate Community
W dniu 29.06.2018 zmodyfikowano regulaminu dotyczące limitu kont i postaci na serwerze UO MoonGate ( z limitu 5 kont po 1 postaci do limitu 2 kont po 4 postacie).
Posted Jun 29, 18
Fenris admin
Posts:
656
Votes:
+93
Circle of Initiation 3
LEVEL 3
Admins
MoonGate Community
W dniu 27.08.2018 zmodyfikowano regulaminu dotyczące limitu kont /postaci na serwerze UO MoonGate ( z limitu 2 kont po 4 postacie do limitu 2 kont po 6 postaci).

Dodatkowo wprowadzono dział dotyczący serwera World of Warcraft :)
Posted Aug 27, 18 · Last edited Aug 27, 18
Login or register
Ostatnie dyskusje - UO
Ostatnie dyskusje Conan Exiles
Ostatnie dyskusje - LOA
Top Posters
656 Posts
373 Posts
244 Posts
219 Posts
168 Posts
Top Likes
93 Votes
48 Votes
44 Votes
34 Votes
There are no birthdays today.
Upcoming birthdays (3)
Birthday on Wed 02 Jan, 2019
Birthday on Tue 15 Jan, 2019
Birthday on Mon 24 Dec, 2018
NoticeNotices