Zaloguj lub zarejestruj się
Skarbnice wiedzy o UO
Hit Counter
Today: 61 Unique Hits: 31,804
Wieści
Uprzejmie informujemy, iż w najbliższy piątek  - tj. 07.12.2018 r - pomiędzy 8:30 a 9:00 - nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu shardu UO MoonGate celem implementacji pakietu poprawek do oskryptowania serwera.

Przepraszamy za niedogodności związane z przerwą techniczną i dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.

Lista poprawek:
- skorygowano okodowanie odpowiedzialne za intensywność i dystrybucję magicznego nasycenia łupów możliwych do zdobycia w zakresie nieobjętym systemem Random Magic Item Generation - publish 73 i 74 - link Random Magic Item Generation SystemPublish 73 ;
- lampiony startowe generowane na ołtarzach champion spawnów nie będa już ulegały procesowi znikania;
- dostosowano do aktualnych oficjalnych reguł gry parametry zdolności kartografii, niezbęde do odczytania map skarbów. Ponadto w przypadku map poszczególnych poziomów parametry te będą generowane losowe w skali od minimalnego zakresu do górnej granicy wymaganej dla danego kręgu (mapa przykładowego poziomu która dotychczas do odkodowania wymagała 41 zdolności kartografii, może od teraz wymagać minimum od 41 do 71 pkt zdolności a mapa która wymagała minimum 70 pkt zdolności - wymagać minimum od 70 pkt do 100 pkt. Zwiększa to zasadność trenowania zdolności poza nominalny poziom minimalny, gdzie dla danego poziomu mapy istnieje szansa na odkodowanie);
- czary z grupy Bard Mastery, czary Feeblemind i Weaken z kręgu pierwszego maga oraz umiejętności Bleed Attack i Mortal Strike zapewniać będą teraz (oraz wyświetlać) poprawne bonusy, zgodne z oficjalnymi regułami gry;
- efekty czarów z grupy Bard Mastery będą od teraz poprawnie zanikały w przypadku członków gildii jak również w przypadku śmierci postaci gracza, wyjścia poza zasięg działania efektu czaru oraz w przypadku opuszczenia przez postać grupy objętej takim efektem;
- usunięto błąd skutkujący dalszym trwaniem niektórych innych niż wskazane wyżej efektów w ramach grup graczy (party) w przypadku jej rozwiązania;
- niektórym przedmiotom możliwym do pozyskania w ramach funkcjonowania mechaniki Shadowguards z dodatku Time of Legends nadano brakujący parametr artefaktu;
- skorygowano błąd w niewłaściwych parametrach grafiki Valor Banneru - nagrody możliwej do pozyskania w ramach systemu Vice vs Virtue;
- przemodelowano okodowanie odpowiedzialne za mechanikę broni mistycznej, od teraz mechanika ta uwzględniać będzie wszystkie bonusy przynależne z tytułu posiadania przez postać gracza zdolności Mistycizm, jeżeli zdolność ta będzie większa od posiadanego poziom zdolności bitewnej właściwej dla danego rodzaju uzbrojenia;
- usunięto błąd w systemie CleanUp Britania mogący skutkowac - w niektórych uwarunkowaniach - niestabilnością serwera gry;
- skorygowano - na poprawne i zgodne z oficjalnymi regułami gry - nazwy oraz zasięgi obszarowe poszczególnych regionów kontynentu TerMur;
- okodowanie mechaniki stworów uzupełniono o brakujące zapisy odnoszące się do maksymalnych bonusów do HP z tytułu efektu Toughess/Invigorate, dodatkowo bonus do Hp z tytułu Invigorate może skutkować przewyższeniem dopuszczalnego cap - zgodnie z EA;
- wdrożono kolejny pakiet zaawansowanej mechaniki systemu Vice vs Virtue - wdrożonej pakietem aktualizacji z dnia 22.11.2018 tj:
a) okna wyświetlane w trakcie włączenia się postaci do systemu VvV uzupełniono o brakujące informacje obejmujące nowe reguły zaawansowanej mechaniki;
b) pokonanie przeciwnika w ramach systemu VvV skutkować będzie od teraz dodatkowym bonusem w postaci zdobycia pewnej, niewielkiej ilości srebra. Bonus taki nie będzie przydzielany w ramach walk pomiędzy postaciami wywodzącymi się z kont powiązanych tożsamymi numerami IP. Zdobycie srebrnego bonusu możliwe będzie tylko 5 razy w ciągu każdych kolejnych 3 godzin od otrzymania bonusu pierwszego. Pokonanie przeciwnika zapewniać będzie w tym czasie odpowiednio bonusy na poziomie 20, 10, 5, 2 i 1 srebrnej monety.
c) usunięto fragment okodowania mogący skutkować wykluczaniem - w pewnych uwarunkowaniach - niektórych postaci z systemu VvV - po pierwszym zalogowaniu od dnia uaktywnienia zmodyfikowanych reguł. Ma to na celu ograniczenie możliwości utraty przez takie postacie już zgromadzonego srebra.
- salvage bag będzie od teraz korzystał z jednego z parametrów zdolności - kowalstwa lub górnictwa, w zależności od tego, który z nich jest wyższy dla danej postaci gracza;
- teren miasta Luna uzupełniono o brakujący sklep magiczny (Luna Mage Tower - w dniu dzisiejszym nastąpi jej odpawnowanie);
- skorygowano poziomy zdolności niezbędne do posiadania przy produkcji Statuy Gargulca;
- przemodelowano zasady funkcjonowania mana Regeneration na w pełni zgodne z obecną oficjalną mechaniką gry. Dotyczy to zarówno cap powyżej dot 18 pkt, aktualnego braku cap na MR, zasad zliczania punktów MR do poziomu 30 pkt oraz pozyskiwania kolejnych punktów MR ponad 30 (w tym efektu tych dodatkowych punktów).
- usunięto błedy ujawnione w okodowaniu systemu City Loyality - skutkujące problemami w handlu pomiędzy miastami;
- Scroll of Transcendence będzie od teraz w sposób poprawny wskazywał powiązane z nim parametry;
- zmodyfikowano błędnie funkcjonujące okodowanie kluczy Peerless w konsekwencji czego zostały wyeliminowane problemy z ograniczeniem możliwości wstępu części graczy w ramach party;
- dodano brakujące rzadkie kryształy do niektórych rodzajów stworów, w tym mini championów;
- przemodelowano system Town Crierów w sposób zapewniający funkcjonalności zgodne z obecnymi rozwiązaniami OSI;
- czar Spirit Speak nie będzie już funkcjonował na celach wywołanych czarem nekromantycznym Animate Dead.
Uprzejmie informujemy, iż w najbliższy wtorek  - tj. 20.11.2018 r - pomiędzy 7:30 a 8:00 - nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu shardu UO MoonGate celem implementacji pakietu poprawek do oskryptowania serwera.

Przepraszamy za niedogodności związane z przerwą techniczną i dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.

Lista poprawek:
- oczarowane / przywołane przez graczy nieumarłe stwory nie będą już pozostawiały po sobie łupów;
- skorygowano ujawniony błąd w mechanice systemu Vice Vs Virtue dot. działań dobroczynnych. Wraz z wdrożeniem aktualizacji każdy gracz niezwiązany z VvV wykonujący dobroczynne działanie na graczu VvV pozostającym w aktywnej walce z innym aktywnym graczem VVV, stanie się pomarańczowy dla dowolnego innego aktywnego członka VvV, który nie pozostaje w gildii, tudzież nie jest sprzymierzony z odbiorcą korzystnych działań.
- wdrożono zaawansowaną mechanikę dla systemu Vice Vs Virtue obejmującą następujące aspekty:
a) walki Vice Vs Virtue będą aktywne na terenie wszywskich kontynentów, nie tylko w Felucca;
b) wejście w rejon aktywnej bitwy VvV oznaczy każdego gracza VvV jako uczestniczącego w niej, co skutkować będzie m.in. niemożnością zastosowania przez owego gracza czarów recall/gate travel itp;
c) srebro zdobyte podczas bitwy VvV w okresie bezspornym (tzn. bez udziału przeciwników VvV w regionie) ulega redukcji o 50%;
d) tymczasowy status kombatanta VvV - zredukowano do 10 minut;
- NPC oferujący przedmioty specjalne w zamian za srebro VvV prezentować będą od teraz poprawne parametry nagród możliwych do wybrania przez gracza;
Ponadto:
- wdrożono arbitralne metody statyczne dla bazowego okodowania uzbrojenia, celem poprawnego obliczania wspólnych statystyk broni;
- usunięto ujawnione błędy w propagacji obrażeń obszarowych zadawanych przez niektóre rodzaje uzbrojenia;
- zmodyfikowano okodowanie odpowiedzialne za zabezpieczenia skrzyń Khaldun oraz przedmiotów możliwych do zdobycia - jako łupów po ich otwarciu - na reguły zgodne z OSI/EA;
- usunięto ujawnione problemy z wyświetlaniem okienek informacyjnych w ramach mechaniki New Magincia plot auctions - w związku z wdrożeniem obsługi najnowszej wersji klienta gry UO;
- wyeliminowano ujawnione, niepoprawne przeliczniki poszczególnych parametrów uzbrojenia, uwzględniane do tej pory w ramach procesu imbuingu;
- skorygowano nieprawidłowe opóźnienia w wyświetlaniu okienek informacyjnych, w toku realizacji procesu imbuingu;
- podstawowe talizmany uzupełniono o brakującą opcję kolorowania;
- usunięto błąd skutkujący generowaniem Primeval Lich Puzzle w trakcie nieaktywności championa;
- skorygowano - na zgodne z EA - odgłosy Cello, Cowbell, Trumpet i Wall Mounted Bell;
- mechanikę barwienia runebooków oraz runic atlasu uzupełniono o brakujące względne - stosownie do wymagań najnowszego klienta gry;
- przemodelowano okodowanie okienek runic atlasu - celem dostosowania do najnowszej wersji klienta UO;
- wagę Coagulated Legs ustawiono na 1 stone zgodnie z oficjalnymi regułami gry (wcześniej 30 stones);
- okodowanie Scroll od Alacrity - uzupełniono o brakującą graficzną ikonkę aktywnosci buffa;
- poziom hp dla Frost Mite ustawiono na zgodny z oficjalnymi regułami gry;
- oskryptowanie serwera uzupełniono o brakujący kostium Drafon Wolfa, dodatkowo dla wszystkich kostiumów ustalono wagę na 4 stones (do tej pory 3) oraz nowy minimalny poziom siły - 10 , zgodnie z OSI;
- zdolności Abyssal Infernal i Stygian Dragon dostosowano do obecnych reguł OSI/EA;
- naprawiono mechanikę funkcjonowania questu Zealotry of Zipactriotl;
- kontolowane przez gracza pety nie będa od teraz rzucały czaru uzdrawiania w połaczeniu z zdolnościami specjalnymi mistyka;
- atak na przywołanego przez siebie klona będacego efektem użycia czaru ninjitsu Mirror Image, nie będzie już skutkował pozyskaniem statusu kryminalisty;

Dodatkowo informuję, iż od dzisiejszego dnia tj. 20.11.2018, wymagana do poprawnej gry na MoonGate wersja UO, jest to wersja nie niższa niż oznaczona numerem:
UO Enhanced 3D - 4.0.73.23 (lub wyższa)
UO Classic 2D - 7.0.73.23 (lub wyższa)
Numer aktualnie zainstalowanej wersji gry wyświetla się Wam na panelu logowania.
Korzystanie ze starszej wersji gry uniemożliwiać będzie połączenie się z serwerem (kick klienta gry).
Dlatego w przypadku posiadania wersji starszej - prosimy o niezwłoczną aktualizację Ultimy zainstalowanej na Waszych komputerach poprzez użycie pliku uopatch.exe w folderze gry.
Uprzejmie informujemy, iż w najbliższą środę  - tj. 07.11.2018 r - pomiędzy 8:30 a 9:00 - nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu shardu UO MoonGate celem implementacji pakietu poprawek do oskryptowania serwera.

Przepraszamy za niedogodności związane z przerwą techniczną i dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.

Lista poprawek:
- fabled fishing net otrzymały teraz szansę na wyłowienie Osiredona;
- efekty czarów funkcjonujących w obrębie party graczy będą od teraz deaktywowane w przypadku osób, które opuszczają grupę. W przypadku rozwiązania całej grupy czary takie funkcjonować będą nadal - ale wyłącznie wobec osoby która rzuciła czar i jej petów;
- czasookresy i metodykę funkcjonowania efektu Aggression/Combat Heat dostosowano do aktualnych oficjalnych reguł gry, uzupełniono również mechanikę serwera o poprawne powiązania Heat z efektem śmierci, skutków agresji i bycia zaatakowanym;
- usunięto błąd skutkujący blokadą wzrostu zdolności Mistycism u petów powyżej 58.6 pkt;
- wdrożono kolejny pakiet korekt, dostosowujących mechanikę funkcjonowania Shadowguards do aktualnych, oficjalnych reguł gry;
- skorygowano błąd mogący skutkować brakiem - w pewnych uwarunkowaniach - poprawnego efektu działania niektórych specjalnych zdolności magicznego ekwipunku;
- oswajanie powtarzane wobec tych samych zwierząt nie będzie od teraz redukowało ich statystyk aczkolwiek nadal będzie miało wpływ na redukcję umiejętności zwierząt;
- usunięto błąd skutkujący brakiem poprawnego przemieszczania się wyposażenia statków brytaniańskich względem kadłubu okrętu;
- skorygowano okodowanie odpowiedzialne za relację petów pomiędzy graczami skupionymi w grupach w konsekwencji czego nie będa się już one nawzajem atakowały;
- efekty skill masteries będą od teraz znoszone wraz ze śmiercią postaci, która je wywołała;
- mechanikę wzrostu roślin hodowanych przez graczy uzupełniono o najnowsze rozwiązania zawarte w oficjalnych regułach gry, dodatkowo Plant System uzupełniono o brakujący składnik Poppies Dust;
- łupy możliwe do zdobycia w wyniku pokonaniu niektórych stworów Peerless wzbogacono o dodatkową szansę na kolejne rzadkie uzbrojenie;
- usunięto błąd skutkujący możliwością pobierania z mailbox przedmiotów przez nieuprawnionego do tego gracza;
- dostosowano do obecnych reguł UO surowce możliwe do pozyskiwania z Flax Flowers;
- mechanikę Runic Reforgingu uzupełniono o brakujące reguły obrażeń klasy elemental;
- dostosowano do aktualnych reguł gry parametry potencjału magicznych obrażeń nadawanych wskutek zastosowania czaru Enchant;
- dokonano przeglądu możliwości barwienia wyposażenia przy uzyciu pigmentów Tokuno ograniczając taką możliwość w przypadku tych przedmiotach, które nie podlegają kolorowaniu na OSI/EA (np artefakty);
- parametry potencjału wszystkich przedmiotów o statusach artefaktów oraz odzieży i biżuterii dostosowano do reguł OSI/EA;
- w przypadku, jeżeli którykolwiek z budynków graczy, osiągnie status Condemned (grożący zawaleniem) serwer wysyłać będzie od teraz ostrzegawczą informacje ingame do wszystkich graczy, których vendory są ulokowani w takim obiecie;
- mechanikę serwera uzupełniono o brakujące przedmioty - Blackrock oraz Blackrock Stew,
- okodowanie Bane Dragona uzupełniono o brakujące specjal kontrataku;
- wyeliminowano błąd mogący skutkować wyświetlaniem zbyt dużych okien podczas realizacji zleceń w obrębie systemu Bulk Order;
- stwory otrzymywać będą od teraz wyjątkową premię do instrumentu, a także premię do muzyki, niezależnie od posiadanego bazowego poziomu umiejętności Discordance;
- pulę specjalnych przedmiotów możliwych do zdobycia podczas potyczek z Shadowguards oraz nagród w ramach systemu Void Pool dostosowano do obecnych reguł OSI/EA;
- cześci wysposażenia możliwego do zdobycia w grze nadano brakujący parametr Alterable (umozliwiający Altering) - zgodnie z oficjalnymi regułami gry, jednocześnie pozbawiono mozliwości alteringu przedmiotów o statusie Antique (zgodnie z OSI/EA);
- lochy Underworld wzbogacono o brakujący Memorial Stone (Underworld Akhn);
- usunięto niestosowane na OSI elementy wystroju Nowej Magincii, zaktualizowano okna informacyjne funkcjonujące w ramach systemu New Magincia Bazaar, ponownie aktywowano pierwsze grupy stanowisk handlowych do wynajęcia;
- wygląd okna Book of Masteries dostosowano do najnowszej wersji klienta gry;
- system Vendor Search nie będzie już domagał się posiadania składników magicznych podczas recallu do lokacji wyszukanego Vendora;
- wyeliminowano exploity umożliwiające gargulcom - w pewnych uwarunkowaniach - stosowanie polimorphi podczas lotu oraz dalszego latania pomimo wcześniejszej przemiany gargulca w człowieka;
- usunięto czeki/kupki złota generowane w ramach refundacji środków pochodzących od vendorów graczy oraz vendorów wynajętych. Refundacje te trafiac będą teraz wprost do banku postaci gracza;
- kostiumy możliwe do zdobycia w grze nie będa już podlegały możliwości kolorowania;
- skorygowano właściwości kostiumu Wolf Spidera, które skutkowały dotychczas niewidzialnością wizerunku gracza;
- harpie i kamiennie harpie - jako nie będące wprost ptakami - wyłaczono z możliwości oddziaływania Talizman Slayerów;
- First Aid Belt uzupełniono o brakujące parametry - zgodne z OSI/EA, jego mechanikę uzupełniono również o brakujące bonusy do leczenia;
- okodowanie serwera uzupełniono o brakujący Khaldun First Aid Belt;
- wprowadzono kolejny pakiet korekt stabilizujący poprawne wyświetlanie przedmiotów w oknach pojemników i toreb w przypadku klienta Enhanced 3D;
- dodano nowe graficzne elementy wizerunku postaci (np włosy, brody, rogi itd) oraz nowe graficzne modele tóg, niektórych masek i odzieży/uzbrojenia itp;
- region Royal City Inn umożliwiać będzie od teraz wylogowanie postaci gracza, bez 5 minutowego oczekiwania;
- zadawane obrażenia oraz leczenie bedą od teraz - w pełni zgodnie z OSI/EA - powiązane z prawami do lootu stworów;
- uzdrawianie agresora skutkować będzie teraz trafianiem gracza leczącego na listę aggresorów postaci zaatakowanej;
- Frenzied Whirlwind nie będzie już zadawać podwójnych efektów wobec celu podstawowego;
- plain's cookies utraciły parametr stackable - zgodnie z EA/OSI;
- Horn of Plenty (Róg obfitości) od dnia dzisiejszego, do końca listopada, bedzie się uzupełniał o jeden ładunek każdego dnia, ponadto nie będzie on ulegał zniszczeniu po spadku ilości ładunków do zera;
- Mark of Travesty (odzież specjalna) - uzyskała brakujący startowy parametr durability 255/255;
- System Huntsmaster uzupełniono o najnowsze nagrody wdrożone na EA/OSI ostatnimi publishami.

Dodatkowo informuję, iż od dzisiejszego dnia tj. 07.11.2018, wymagana do poprawnej gry na MoonGate wersja UO, jest to wersja nie niższa niż oznaczona numerem:
UO Enhanced 3D - 4.0.73.13 (lub wyższa)
UO Classic 2D - 7.0.73.13 (lub wyższa)
Numer aktualnie zainstalowanej wersji gry wyświetla się Wam na panelu logowania.
Korzystanie ze starszej wersji gry uniemożliwiać będzie połączenie się z serwerem (kick klienta gry).
Dlatego w przypadku posiadania wersji starszej - prosimy o niezwłoczną aktualizację Ultimy zainstalowanej na Waszych komputerach poprzez użycie pliku uopatch.exe w folderze gry.
Uprzejmie informujemy, iż w najbliższy wtorek  - tj. 16.10.2018 r - pomiędzy 7:30 a 8:00 - nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu shardu UO MoonGate celem implementacji pakietu poprawek do oskryptowania serwera.

Przepraszamy za niedogodności związane z przerwą techniczną i dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.

Lista poprawek:
- zaimplementowano korekty dostosowujące kolejny pakiet skryptów do najnowszej wersji jądra serwera;
- smierć postaci eliminować będzie od teraz status agresora/zaatakowanego z jednoczesnym usunięiem zabitej postaci/stwora z listy agresorów/zaatakowanych;
- okodowanie czarów AOE powiązane - zgodnie z oficjalnymi regułami UO - z efektem wymierzanym w cele pośrednie zostało uzupełnione o interakcję z tego rodzaju celami - w zakresie ujawnionych braków;
- wyeliminowano exploit polegający na możliwości używania wobec przeciwnika broni obszarowych podczas jednoczesnego przemieszczania się;
- usunięto błąd mogący skutkować - w pewnych uwarunkowaniach - niestabilnością serwera przy użyciu umiejętności snooping na petach innych niż pack pety;
- naszyjniki i kolczyki gargulców wyłączono z możliwości enhantu - zgodnie z obecnymi regułami UO, ponadto nie będa już one posiadały bonusu do odporności będącego efektem materiału z którego zostały wykonane;
- mechanikę systemu połowu ryb uzupełniono o brakującą obsługę benefitów będacych konsekwencją posiadania przez postać nałożonych zwojów mocy o poziomach 105-120;
- duchy graczy nie będą już mogły przemieszczać się przez drzwi domków do których dany gracz nie ma dostepu jako właściciel/współwłasciel lub przyjaciel;
- zwiększono szansę na wydobycie w ramach fishingu niektórych przedmiotów z lawy ;
- okna wyświetlane w ramach systemu New Magincia Bazaar oraz systemu Pet Trainingu w tym okna animal lore skorygowano do poprawnych - dla najnowszej wersji klienta gry - ustawień;
- wdrożono rozwiązanie polegajace na usunięciu przeterminowanych zgłoszeń (page) po upływie 7 dni;
- menu tytułów postaci uzupełniono o brakujace tytuły wywodzące się z mechaniki Mastery;
- dodano - zgodne z obecnymi zasadami UO - restrykcje do mechaniki korzystania z kryształowych portali;
- z łupów mini bossa Acid Elemental Renowned usunięto przedmioty, które - zgodnie z oficjalnymi regułami - możliwe powinny być do pozyskania jedynie podczas określonych rodzajów eventów;
- usunięto możliwość kontynuowania procedury handlu niektórych rodzajów przedmiotami (oraz przekazywania złota) w przypadku wejscia przez jednego z graczy do publicznych bram księżycowych;
- zoptymalizowano wdrożony ostatnimi aktualizacjami Khaldun Revamped Dungeon - usuwając ujawnione wycieki pamięci operacyjnej serwera;
- zoptymalizowano funkcjonalności systemu Myrmidex Invasion wdrożonego dodatkiem Time of Legends celem wyeliminowania błędu skutkującego generowaniem opóźnień (lagów) odczuwalnych przez graczy na obszarze objętym inwazją;
- mechanikę modułu wyszukiwania vendorów graczy dostosowano do aktualnej, najnowszej wersji klienta gry;
- funkcjonalności czaru nekromantycznego Wither oraz benefity czary mistycznego Stone Form  - dostosowano do obecnych oficjalnych reguł gry;
- okodowanie obsługi łodzi zostało przemodelowane celem usprawnienia reakcji sternika na komendy gracza;
- mechanikę systemu City Loyality w zakresie handlu pomiędzy miastami poszerzono o funkcjonujące w aktualnych zasadach gry (najnowszym dodatku) restrykcje dot. sposobu podróżowania;
- ukryte magicznie skrzynie i pojemniki nie będą już blokowały ruchu gracza;
- dodanie nasion do seed boxa automatycznie eliminowac będzie od teraz wcześniej okreslone właściwości danego nasiona;
- czar Fly obciażony będzie od teraz 2 sekundowym opóźnieniem czasookresu rzucenia oraz dodatkowo 1 sekundowym cooldown;
- Lochy Blackthorna (Dungeon) uzupełniono o brakujące elementy ograniczające przemieszczanie się postaci - zgodnie z regułami oficjalnymi;
- okodowanie serwera uzupełniono o brakujący Epiphany Armor;
- token na zmianę płci bedzie od teraz niemożliwy do wykorzystania, jeżeli postać gracza poddana będzie w chwili jego użycia jakimkolwiek efektom tymczasowo zmieniającym jej formę lub wygląd;
- stwory wywołane przy uzyciu talizmanów będa od teraz w pełni poprawnie reagowały na zachowanie swoich mistrzów;
- obrażenia zadawane przez Angry Fire zostały ustalone zgodnie z aktualnymi oficjalnymi zasadami UO (z HP atakowanego/2 na zakres 30-40 pkt);
- Golemy nie będą już pozostawiały po sobie przedmioów niezgodnych z aktualnymi oficjalnymi regułami gry;
- Fire Rabbit nie będzie już błednie pozostawiał w łupie przedmiotów przypisanych dla Vorpal Bunny;
- skorygowano - do poprawnych - pakiety i poziomy zdolności, których nauczenie możliwe jest przez gracza u NPC Gypsy, Gypsy Animal Trainer, Gypsy Banker, Gypry Fortune Teller, Gypsy Maiden, Iron Worker, Vagabond;
- przemodelowano okodowanie odpowiedzialne za wykrawanie skór z pokonanych stworów/zwierząt w tym również mechanikę działania Harvester's Blade i Butcher's War Cleaver - celem ich dostosowania do pełnej obsługi klienta 3D;
- wprowadzono możliwość pozyskiwania futer z niektórych rodzajów zwierząt takich jak Kepetch czy np Boury;
- system Cleanup Britannia uzupełniono o wszystkie brakujące przedmioty możliwe do wymiany na punkty (stan na najnowszy dodatek do gry - publish 102) oraz dodano im przeliczniki zgodne z EA, dotyczy to w szczególności możliwości wymiany futer, Red Soulstone, Blue Soulstone, Soulstone, Horn of Plenty, Kepetch Wax, Slith Eye, Soulstone Fragment, White Cloth Dye Tub, Lode Stone, Fey Wings, Stout Whip, Plant Clipping, Basket of Rolls, Yeast, Valentines Card, Metallic Cloth Dye Tub;
- Ant Lion będzie od teraz wykorzystywał zdolność Acit Spit celem odpowiedzi na ataki zasięgowe;
- skorygowano błędnie przypisane goblinom dzwięki przynalezne do zachowań orków;
- opróżnianie donic na sadzonki nie będzie już skutkowało możliwością pozyskiwania kolejnych donic i wyrośnietej roślinki;
- wdrożono korekty do systemu Huntmaster's Challange zaimplementowane do oficjalnych reguł gry najnowszym publishem 102, ponadto system ten uzupełniono m.in o brakujące trofea/nagrody z raptora, sea serpenta i scorpiona;
- trofea zdobywane w ramach systemu Huntmaster's, które oficjalnie nie powinny sciany celem montażu, nie będą już odnosiły sie dotego wymogu;
- usunięto błąd wywołujący niepoprawny efekt działania sfer zimna względem life/mana leech;
- komenda Undead uwalniać będzie teraz kontrolowane stwory, gdy gracz dokona ruchów w zakresie statusu mistrza w ramach umiejętności nekromancji;
- pokonanie NPC Khal Ankur wymagać będzie od teraz uprzedniego zabicia wszystkich jego strażników przybocznych, do tego czasu będzie on nietykalny.

Event - Łowcy Skarbów

Nahimic admin posted Oct 5, 18

Witajcie łowcy skarbów
Przed wami kolejne wyzwanie
Czy znajdziecie dwanaście ukrytych portali i czy podołacie ich wymaganiom ?

Do każdej sali prowadzi jeden portal.
W każdej sali jest jedna wskazówka.
Zbierz je wszystkie i odnajdź portal do skarbu by zdobyć swoją własną twierdzę w Ilshenar.

Dla poszukiwaczy przygód jest jeszcze jedna atrakcja
Pierwsza osoba która odnajdzie wskazówkę zdobędzie jeden z trzech Tokenów - żółty, pomarańczowy i czerwony token
Każdego rodzaju są cztery sztuki im więcej uda Tobie się ich zebrać tym większa będzie nagroda dodatkowa
Lista nagród dodatkowych zostanie wyświetlona po zakończeniu Eventu 

Pozdrawiamy i zapraszamy do zabawy

Dzisiaj świętuje :)
There are no birthdays today.
Upcoming birthdays (3)
Birthday on Wed 02 Jan, 2019
Birthday on Tue 15 Jan, 2019
Birthday on Mon 24 Dec, 2018
Ostatnie wątki na forum
December 2018
SMTWTFS
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
NoticeNotices